881 782 279

Pon.-Pt.: 13:00-22:00 Sob.: 12:00-18:00

 / Blog / Wpis

Hipokinezja - wiedza w pigułce.

Hipokinezja dotyczy nas wszystkich i decydująco wpływa na zdrowie każdego człowieka. Dotyka również dzieci przez brak świadomości rodziców. Przeczytaj o tym co to jest hipokinezja i czym grozi. Krótko i na temat ;-).

Najprostszą definicją hipokinezji jest po prostu niedobór ruchu, a dokładniej chodzi o zjawisko polegające na dysproporcji między zwiększającym się obciążeniem układu nerwowego (praca umysłowa, stres itp.), a zmniejszającym się obciążeniem układu ruchowego. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), hipokinezja jest obecnie (pośrednio i bezpośrednio) główną przyczyną zgonów.

Hipokinezja wiąże się z rozwojem cywilizacyjnym i jest jego skutkiem. Zjawisko te nasila się od drugiej połowy XX wieku w smutnym, zatrważającym tempie.

Niedobory ruchu spowodowane rozwojem cywilizacji prowadzą do zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych, do których należą (Gworys, 2002):

- choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, miażdżyca, udar mózgu)
- zaburzenia metaboliczne (otyłość, cukrzyca)
- choroby wynikające z nadmiernego stresu (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, nerwice)
- choroby spowodowane zanieczyszczeniem środowiska (alergie, zaburzenia
genetyczne, zatrucia)
- choroby zawodowe
- choroby urazowe (związane z rozwojem motoryzacji i mechanizacji)

U osób, których występuje ograniczenie aktywności ruchowej obserwuje się również
zmniejszenie odporności immunologicznej i przyspieszenie procesów starzenia, a także wiele
negatywnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, takich jak (Gworys, 2002):

-spadek wydolności fizycznej (wystarczą 3-4 tygodnie unieruchomienia aby wydolność
fizyczna spadła nawet o 20%)
- przyspieszenie częstości skurczów serca, zmniejszenie objętości wyrzutowej i
pojemności minutowej serca, zmniejszenie się liczby krwinek czerwonych i objętości
krwi krążącej
- zmniejszenie maksymalnej wentylacji płuc i objętości oddechowej, przyspieszenie
oddechów
- upośledzenie perystaltyki jelit i czynności wątroby, obniżenie tolerancji glukozy
- zaburzenie gospodarki wodnej ustroju
- zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (nawet krótkotrwałe pozostawanie
bezczynnie w pozycji leżącej powoduje naruszenie równowagi między tworzeniem a
katabolizmem tkanki kostnej)
- odwapnienie kości
- zmniejszenie masy mięśniowej, utrata siły mięśniowej, elastyczności włókien
mięśniowych, zwiększenie podatności więzadeł i torebek stawowych na urazy
- upośledzenie mechanizmów odpornościowych i termoregulacyjnych
- sprzyjanie zaburzeniom psychicznym (nerwice, nadmierne reakcje emocjonalne,
spowolnienie aktywności intelektualnej, pogorszenie zdolności uczenia się i
zapamiętywania)

Jak widzicie dzięki regularnym treningom nie tylko lepiej wyglądamy. Odpowiednia dawka aktywności ruchowej robi więcej w waszym organizmie dobrego niż myślicie. Tak samo niedobór ruchu prowadzi do większej ilości chorób niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Pamiętajcie, że najlepszym lekiem jest zapobieganie ;-)

Trening służy nie tylko do osiągnięcia wymarzonej sylwetki - trening jest najważniejszy dla ZDROWIA!Źródło:
Gworys K., Gworys P., Biomedyczne podstawy aktywnego wypoczynku, Wyższa Szkoła
Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2002, s. 39-40